Disclaimer

De Rentmeesters hebben aan de vormgeving en de inhoud van deze website alle mogelijke aandacht en zorg besteed. Er is naar gestreefd alle informatie zo volledig, correct, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk te presenteren.
Ondanks alle geïnvesteerde zorg en inspanningen kunnen De Rentmeesters er niet voor instaan dat de geboden informatie in alle opzichten volledig correct, actueel en voor iedereen begrijpelijk zal zijn.
Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, dan zullen De Rentmeesters zich alle mogelijke moeite getroosten om eventuele hiaten op te vullen en/of fouten te corrigeren. Op zo kort mogelijke termijn.
De Rentmeesters kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van deze website of van op of via deze website aangeboden informatie, producten of diensten.