Strategische planning m.k.b.

Van cijfers naar inzicht

Veel ondernemers van het midden- en kleinbedrijf denken dat ze te klein zijn voor strategische planning.

Dat geldt echter alleen voor ondernemers die hun opheffing voorbereiden (en zelfs dan…*) of die per definitie een rol in de marge willen blijven spelen.

Iedereen die iets meer ambities heeft op het ondernemersvlak, die zal werk moeten maken van strategische planning en beleidsvorming.

Waarom?

Bijvoorbeeld om een doelbewust bepaalde koers te bewaken, doelstellingen te bepalen, steeds de juiste keuzes te maken, doelen scherp in het oog te houden.

Wie problemen tijdig aan ziet komen heeft meer mogelijkheden ze te vermijden of op te lossen. Anticiperen voorkomt dat er achteraf maatregelen moeten worden genomen.

Wie in een vroeger stadium kansen ziet dan de concurrenten, die zal ze beter weten te benutten. Personeelsbeleid, prijssetting, inkoop, investeringsbeleid, fiscale aspecten, marketing, organisatie, u moet overal rekening mee houden, bent voor alles en iedereen verantwoordelijk.

Dat vraagt om bijna bovenmenselijke veelzijdigheid. Strategische planning en beleidsvorming bieden inzicht, geven steun.

Denk niet dat het een flauw soort theorie is. Integendeel: het is een praktische en veeleisende manier van denken, plannen maken, huidige situaties bekijken en evalueren.

Geen rendement zonder inspanning, ook in dit opzicht niet.Wij leggen u graag, aan de hand van uw eigen praktijk, uit waar u moeilijkheden zult ondervinden, maar we zullen u ook wijzen waar uw kansen liggen.

We zullen niet veel tijd nodig hebben om uw bedrijf te screenen, want onze praktijkervaring (in heden en verleden) beslaat tientallen bedrijven. In tal van branches en disciplines. Uw adviseur/begeleider kan bogen op ervaring als ondernemer, voordat hij zich bekwaamde in het adviesvak.

Hij kent uit ervaring alle valkuilen en valstrikken, maar weet als geen ander ook hoe zoet de smaak van succes is.

Vraag om een wederzijds vrijblijvend gesprek. Dat is gratis en u loopt geen enkel risico. Zelfs niet dat hij vraagt naar ‘het waarom’ als het bij een eenmalige sessie blijft. Het enige gevaar is dat u meer wilt leren. Dat kost geld, maar gelukkig minder dan het oplevert.

Het is in principe een vast, overzichtelijk bedrag, per maand, per kwartaal of andere tijdeenheid, uitgaande van uw wensen.

Uitgangspunt is steeds dat de investering (uiterst) rendabel moet zijn voor de onderneming.

*    We hebben een ruime ervaring in het bemiddelen bij bedrijfsfusies, overnames, ontvlechtingen, opvolging of voortzetting van de onderneming binnen de familie.
Is bedrijfsbeëindiging onafwendbaar, dan kunnen we de schade beperkt houden.